elektron kitoblar

2,231 Topilgan kitoblar
  • Taniqli
Pedagogik mahorat

Manba muallifi: A.Gulboyev, V.Ataxadjayev, I.Mamajonov

In O'quv qo'llanma

By Nurmuhammad Nursaidov

PUL VA BANKLAR

Manba muallifi: A.A.OMONOV, T.M.QORALIYEV

In Sanoat iqtisodiyoti

By Nurmuhammad Nursaidov

Darslik O‘zbekistonda uzluksiz talimning Davlat talim standartlarining qoidalariga muvoflq tayyorlangan bo lib, talimning “Ijtimoiy fanlar, biznes va huquq” bilim sohasi bo“yicha “Pul va banklar” fanining namunaviy dasturidagi mavzulami qamrab olgan.

Xalqaro iqtisodiy munosabatlar

Manba muallifi: B.A. Islamov., R.X. Shodiyev, N.S. Ismailova, Z.T. Shodiyeva, Gʻ.L. Yoziyev

In Sanoat iqtisodiyoti

By Nurmuhammad Nursaidov

ABDULLAYeV O.M., FATTAXOV.A.A., K.AXMEDOV

Manba muallifi: ABDULLAYeV O.M., FATTAXOV.A.A., K.AXMEDOV

In Xizmat kо‘rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti

By Nurmuhammad Nursaidov

O'quv qo'llanmasi talabalar, magistrlar, ilmiy xodimlar, rakamli iktisodiyot va axborotkommunikasiya texnologiyalari muammolari bilan shugullanuvchi davlat xizmatchilari uchun tavsiya etiladi.

AHOLINI IJTIMOIY MUHOFAZA QILISH

Manba muallifi: Q.X. Abdurahmonov, B.X. Umurzakov, X.X. Abdurahmanov

In Makroiqtisodiyot

By Nuriddin Nursaidov