elektron kitoblar

118 Topilgan kitoblar
Explore Explore Yourself Among World - Class Researchers

Manba muallifi: Sherzod MUSTAFAKULOV, Aziz ZIKRIYOEV, Dilnoza ALLANAZAROVA, Takhir KHASANOV, Sakhibmalik KHOMIDOV

In Makroiqtisodiyot, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

Macroeconomics

Manba muallifi: Andrew B. Abel, Ben S. Bernanke, Dean Croushore

In Makroiqtisodiyot, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

IQTISODIY ATAMALARNING IZOHLI LUG'ATI

Manba muallifi: SH.I. MUSTAFAKULOV, O.A. RAXIMBERDIYEV, M.SH. EGAMBERDIYEVA

In Makroiqtisodiyot, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva