elektron kitoblar

10 Topilgan kitoblar
Ekologik muammolar va ularni hal qilishda ekologik menejmentning strategik yo‘nalishlari.

Manba muallifi: Ashurov M.S., Shakirova Yu.S.

In Monografiya, Monografiya, Monografiya

By Konstantin Kurpayanidi

Monografiyada iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi ekologik va iqtisodiy masalalarni muvozanatli hal etishga bevosita bog‘ligi, ekologik muvozanatning iqtisodiyotga va barqarorlikka ta’siri, ularning o‘zaro bog‘liqligi, ekologik (boshqaruvi) menejmentining instituttsional va huquqiy asoslari batafsil va har tomonlama tahlil qilingan va tadqiqi yoritilgan, ochib berilgan, ekologik muammolarni baholash va uning oqibatlarini bartaraf etishning strategik yo‘nalishlari ko‘rib chiqilgan.

Raqobatbardosh milliy innovatsiya tizimini shakllantirish muammolari va yechimlari.

Manba muallifi: M. Ashurov , K. Kurpayanidi

In Monografiya, Monografiya

By Konstantin Kurpayanidi

Monografiyada O‘zbekiston Respublikasida zamonaviy raqobatdosh milliy innovatsiya tizimini shakllantirishning ayrim muammolari o‘rganilgan. Monografiyada milliy innovatsiya modelini shakllantirish nazariyasining nazariy va uslubiy qoidalari aniqlandi va to‘ldirdi.