elektron kitoblar

1 Topilgan kitoblar
Ekologik muammolar va ularni hal qilishda ekologik menejmentning strategik yo‘nalishlari.

Manba muallifi: Ashurov M.S., Shakirova Yu.S.

In Monografiya, Monografiya, Monografiya

By Konstantin Kurpayanidi

Monografiyada iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi ekologik va iqtisodiy masalalarni muvozanatli hal etishga bevosita bog‘ligi, ekologik muvozanatning iqtisodiyotga va barqarorlikka ta’siri, ularning o‘zaro bog‘liqligi, ekologik (boshqaruvi) menejmentining instituttsional va huquqiy asoslari batafsil va har tomonlama tahlil qilingan va tadqiqi yoritilgan, ochib berilgan, ekologik muammolarni baholash va uning oqibatlarini bartaraf etishning strategik yo‘nalishlari ko‘rib chiqilgan.