elektron kitoblar

62 Topilgan kitoblar
MARKETING ASOSLARI

Manba muallifi: Sh.Dj.Ergashxodjaeva,M.A.Yusupov, S.B.G‘oyipnazarov

In Marketing, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

МАРКЕТИНГ

Manba muallifi: Ш.Д.ЭРГАШХОДЖАЕВА, А.Н.САМАДОВ, И.Б.ШАРИПОВ

In Marketing, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

MARKETING

Manba muallifi: Sh.J. Ergashxodjayeva, M.S. Qosimova, M.A. Yusupov

In Marketing, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva