elektron kitoblar

75 Topilgan kitoblar
Axborot-kommunikatsiya texnologiyalar va tizimlar

Manba muallifi: R.A. Dadabayeva, Sh.T. Nasridinova, N.X. Shoaxmedova, L.T. Ibragimova, Sh.T. Ermatov .

In Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari, O'quv qo'llanma

By Dildoraxon Israilova