elektron kitoblar

75 Topilgan kitoblar
Электронная коммерция

Manba muallifi: Расулев Д.М., Алимов Р.Х., Джуманиязов Ш.Р., Хайитматов У.Т.

In Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari, O'quv qo'llanma

By Dildoraxon Israilova