elektron kitoblar

160 Topilgan kitoblar
PUL VA BANKLAR

Manba muallifi: I.R.Toymuhamedov, R.R.Tojiyev, A.A.Azlarova

In Moliya, pul muomalasi va kredit, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

PUL VA BANKLAR

Manba muallifi: I.R.Toymuhamedov, R.R.Tojiyev, A.A.Azlarova

In Moliya, pul muomalasi va kredit, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА

Manba muallifi: Под ред. В.А. Половникова, А.И. Пилипенко

In Moliya, pul muomalasi va kredit, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Manba muallifi: У.Азизов, Т.Каралиев, Т.Бобокулов

In Moliya, pul muomalasi va kredit, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva