elektron kitoblar

72 Topilgan kitoblar
International Economics

Manba muallifi: Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, Marc J. Melitz

In Jahon iqtisodiyoti, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

JAHON TA‘LIM TIZIMI

Manba muallifi: Hamidiv J.A., Ximmataliyev D.O., Asqarov I.B., Muslimov Sh.N.

In Jahon iqtisodiyoti, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva