elektron kitoblar

61 Topilgan kitoblar
ТАШКИЛИЙ ХУЛҚ

Manba muallifi: Н. ЙЎЛДОШЕВ, М. БОЛТАБАЕВ, М. ТАШХОДЖАЕВ

In Menejment, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

XALQARO MENEJMENT

Manba muallifi: N.Q. Yo„ldoshev, Z.J. Adilova, M.G. Umarxodjayeva, N.R. Kadirxodjayeva

In Menejment, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

TAQQOSLAMA MENEJMENT

Manba muallifi: Yuldashev N.Q.,Umarxodjaeva M.G`., Shanazarova G.B.

In Menejment, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

MENEJMENT

Manba muallifi: N.K. YO‘LDOSHEV, G.E. ZAXIDOV

In Menejment, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

МЕНЕЖМЕНТ

Manba muallifi: Н.Қ. ЙЎЛДОШЕВ, Г.Э. ЗАХИДОВ

In Menejment, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva