elektron kitoblar

34 Topilgan kitoblar
Global iqtisodiy rivojlanish

Manba muallifi: Xankeldiyeva G.Sh., Muminova E.A., Mirzayev A.T., Asraqulov A.S

In Darslik

By Konstantin Kurpayanidi

Darslikda global iqtisodiy rivojlanishning sabab-oqibat bog’lanishlari va global o’zgarishlarning asosiy yo’nalishlari yoritilgan bo’lib, u bakalavriatning – iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo’yicha) ta’lim yo’nalishining «Global iqtisodiy rivojlanish» fanidan darslik sifatida tavsiya etiladi.

ХАЛҚАРО МОЛИЯ

Manba muallifi: Р.Р. ТОЖИЕВ, Ф.Н. НАСРИДДИНОВ

In Jahon iqtisodiyoti, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva