elektron kitoblar

129 Topilgan kitoblar
TURIZM ASOSLARI

Manba muallifi: Mirzayev Murotjon Ahmadjonovich, Aliyeva Mahbuba T o ‘ychiyevna

In Turizm va mehmonxona faoliyati, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

ЭКОНОМИКА ТУРИСТСКОГО РЫНКА

Manba muallifi: М.Н. Дмитриев, М.Н. 3абаева, Е.Н. Малыгина

In Turizm va mehmonxona faoliyati, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva

TOURISM

Manba muallifi: Charles R. Goeldner J. R. Brent Ritchie

In Turizm va mehmonxona faoliyati, Darslik

By Dildora Abdullaxodjayeva