elektron kitoblar

81 Topilgan kitoblar
MARKETINGNI BOSHQARISH

Manba muallifi: A.SH. BEKMURADOV, M.S. QOSIMOVA, B.J. SAFAROV, SH.A. MUSAYEVA

In Marketing, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

XALQARO MARKETING

Manba muallifi: Yo. K. KARRIEVA, I. U. NEMATOV, Yo. I. EGAMBERDIEV, G'. A. ABDULAKIMOV, S. N. ABDURAHlMOV

In Marketing, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

XALQARO MARKETING

Manba muallifi: Nazarova Feruza Melisovna, Karimova Ra’noxon Namozovna

In Marketing, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva