elektron kitoblar

10 Topilgan kitoblar
Raqobatbardosh milliy innovatsiya tizimini shakllantirish muammolari va yechimlari.

Manba muallifi: M. Ashurov , K. Kurpayanidi

In Monografiya, Monografiya

By Konstantin Kurpayanidi

Monografiyada O‘zbekiston Respublikasida zamonaviy raqobatdosh milliy innovatsiya tizimini shakllantirishning ayrim muammolari o‘rganilgan. Monografiyada milliy innovatsiya modelini shakllantirish nazariyasining nazariy va uslubiy qoidalari aniqlandi va to‘ldirdi.