elektron kitoblar

128 Topilgan kitoblar
Makroiqtisodiyot.

Manba muallifi: G’.E.Zaxidov, M.T.Asqarova, Z.A. Djumayev, L.F.Amirov, H.A. Hakimov

In Makroiqtisodiyot, Darslik

By Saboxat Usmonova

Mikroiqtisodiyot. Makroiqtisodiyot

Manba muallifi: E.I.Ergashev, I.Bakiva, Sh.Fayziyev, B.Shermuxamedov

In Makroiqtisodiyot, Darslik

By Saboxat Usmonova

Макроэкономика-2

Manba muallifi: Шагас Н.Л., Туманова Е.А.

In Makroiqtisodiyot, Darslik

By Dildoraxon Israilova

Макро:экономика:

Manba muallifi: проф. А.В. Сидоровича; МГУ им. М.В. Ломоносова.

In Makroiqtisodiyot, Darslik

By Dildoraxon Israilova

Макроэкономика

Manba muallifi: Д. Ю. Миропольского, Т. Г. Бродской

In Makroiqtisodiyot, Darslik

By Dildoraxon Israilova