SIFAT MENEJMENTI

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   1723   1654
N.Q. YO‘LDOSHEV, D.T. YUSUPOVA IQTISODIYOT 2019
O'quv qo'llanma ―Sifat menejmenti‖ fani bo'yicha tayyorlangan bo'lib, 3ta bobdan iborat. O'quv qo'llanmaning birinchi bobida sifat sifatsifat ko‘ rsatkichi rsatkichirsatkichi rsatkichirsatkichi va sifatni sifatnisifatni boshqarishning boshqarishning nazariynazariynazariynazariynazariy nazariy asoslariasoslari asoslariasoslari yoritilgan. Ikkinchi bobda sifatni boshqarishda metrologiya, standartlashtirishning tutgan o'rni, standartlashtirishning nazariy asoslari va iqtisodiy samaradorlikni baholash masalalari ko'rib chiqilgan. Uchinchi bobda ISO 9001 xalqaro standartlariga asoslangan SMTlarni joriy etish asoslari yoritilgan. Uslubiy ko'rsatmalar talabalarning auditoriyadan tashqari bajaradigan mustaqil ishlarining mazmunini yoritib berish bilan bir qatorda har bir mavzu bo'yicha nazorat ishlarini bajarishga ham yo'llanma beradi.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar