MOLIYA BOZORI VA QIMMATLI QOG'OZLAR

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   1864   740
SHOHA’ZAMIY SHOHMANSUR SHOHNAZIR 0 ‘G‘LI Fan va texnologiya 2012
Ushbu kitob «Moliya bozori va qimmatli qog'ozlar» fanini o‘rganishga bag‘ishlangan. Darslik materiallari jahon tajribasiga asoslangan tarzda mantiqiy ketmaketlikda yozilgan. Bu materiallar o'rganilayotgan fan mavzulari asoslarini batafsil yoritib bergan holda o‘quvchining moliya bozorida va qimmatli qog'ozlar bilan ishlashning nazariy va amaliy asoslarini egallashga ko'maklashadi. Darslikning asosiy g‘oyasi moliya bozori va qimmatli qog'ozlar to‘g‘risidagi umumlashgan tasawumi beruvchi materiallami o‘rganishga qaratilgan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar