ILMIY TADQIQOT METODOLOGIYASI

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   4077   1513
N.A. SHERMUXAMEDOVA INNOVATSIYA-ZIYO 2020
Darslik (majmuasi) magistratura mutaxassisligi adabiyotlari turkumiga kiradi hamda davlat ta 'lim siandartlari va namunaviy о quv dasturi mazmimiga mos. Unda fanning ijtimoiy madaniy jarayon sifatida rivojlanishi, ijod, ilmiy tadqiqot va bilish jarayoni uyg'unligi, kashfiyot va ixtirolar, innovatsiva va novatsiyalaming o'zaro aloqadorligi, metodologik yondashtn'lar hamda olimning ijtimoiy mas 'uliyati kabi ilmiy faoliyatni tashkil etishning nazariy asoslari yangilangan tafakkur nuqtai nazandan kertg qamrovli yoritib berilgan. Zero, bugungi kunda insonning o'zi va dunyoni tushunishida. ilmiy faoliyatdagi ziddiyatlaming yechimini topishda va global muamtnolarni xal qilishda olimning ijtimoiy mas ’uliyatini oshirish zarurligining ilmiy tahlili muhim ahamiyat kasb qiladi.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar