МАЪНАВИЙ БАРКАМОЛЛИК ВА СИЁСИЙ МАДАНИЯТ

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   383   185
ИСМОИЛ САИФНАЗАРОВ Шарқ 2001
Ушбу рисолада фалсафий тафаккурнинг мух,им муаммоларидан бири — «комил инсон» тушунчасининг шаклланиш манбалари, баркамол инсон киёфасини белгилашда маънавият ва сиёсий маданиятнинг урни х,амда адамияти ҳакида фикр юритилади. Муаллиф «маънавий баркамоллик» ва «сиёсий маданият» тушунчаларининг Шарк, ҳамда Fap6 фалсафасидаги узига хос талқинларини тахлил этиб, улар бугунт миллий истикдол гояси ва мафкурасида к,андай маъно-мазмуни касб этаётганига эътиборни қаратади.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar