ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ....

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   198   109
И.САИФНАЗАРОВ, Б.АЛИЕВ ВА Б. IQTISODIYOT 2021
Ушбу укув кулланмада, Узбекистан Республикаси Президента Шавкат Мирзиёевнинг 2020 йил 29 декабрда Олий Мажлис ва халкимизга йуллаган Мурожаатномасида давлат бопщаруви самарадорлигини ошириш, суд-хукук тизимини такомиллаштириш ва ижтимоий сохдни янада ривожлантириш борасида 2021 йилда амалга оширилиши мулжалланган устувор вазифалар мантикий изчилликда ёритилиб, уларни кенг жамоатчилик, хусусан, талаба- ёшлар уртасида таргиб килиш ва шу оркали жамиятда сиёсий ва хукукий тафаккурни юксалтириш, ахолининг тасаввур оламини кенгайтириш максад килиб олинган.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar