elektron kitoblar

27 Topilgan kitoblar
JAHON TA‘LIM TIZIMI

Manba muallifi: Hamidiv J.A., Ximmataliyev D.O., Asqarov I.B., Muslimov Sh.N.

In Jahon iqtisodiyoti, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

ХАЛҚАРО ИҚТИСОДИЙ ТАШКИЛОТЛАР

Manba muallifi: Г.Ғ.НАЗАРОВА, И.А.АХМЕДОВ, О.Б.ХАМИДОВ, З.М.ИМИНОВ

In Jahon iqtisodiyoti, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva

XALQARO KONTRAKTLAR

Manba muallifi: Nazarova .GG,Xanova.I.M, Shukurova. M.L,Ismailova .N.S.

In Jahon iqtisodiyoti, O'quv qo'llanma

By Dildora Abdullaxodjayeva