Statistika

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   433   291
Soatov N.M., Nabiyev X., Ayubjonov A.H. TDIU 2019
Ushbu darslikda statistika yagona fan sifatida qaralib, 2 qismga ajratilgan: I qism. Statistika nazariyasi II qism. Iqtisodiy statistika I qismda statistika predmeti va metodi, statistik kuzatish uslubiyati, statistik ko‘rsatkichlar, axborotlarni jadval va grafiklar yordamida taqdim etish usullari, ma’lumotlarni tasniflash va guruhlash, taqsimot qatorlari, o‘rtacha miqdorlar va variatsiya ko‘rsatkichlari, tanlama kuzatish, korrelyatsion va regression tahlil, dinamika qatorlari, iqtisodiy indekslar kabi mavzular batafsil bayon etilgan. II qismda milliy hisoblar tizimi – iqtisodiy statistikaning uslubiy negizi sifatida qaralgan va barcha masalalar shu asosda yoritilgan. Aholi, mehnat bozori va milliy boylik statistikasiga butun iqtisodiy faoliyatning muhim omillari sifatida qaralgan. Makroiqtisodiy faoliyat natijasi sifatida yalpi ichki mahsulot statistikasi o‘rganilgan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar