SONLAR NAZARIYASIDAN MISOL VA MASALALAR

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   47   39
I. ALLAKOV Innovatsion rivojlanish nashriyot matbaa uvi 2020
O‘quv qo‘Uamna uch qismdan iborat boiib, uning birinchi qismida sonlar nazariyasida muhim boigan asosiy mavzular bo‘yicha qisqacha nazariy ma’lumotlar hamda ulaming tatbiqlariga doir misoi va masaialar berilgan. Ikkinchi qismida misoi va masalalaming javoblari keltirilgan. Uchinchi qismida esa barcha misoi va masaialar ishlab ko‘rsatilgan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar