SHAXS VA OILA TARBIYASINING PEDAGOGIKASI

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   200   100
I.Alqarov, R.MamatquIova, X.Norqulov. Fan va texnologiya 2009
0 ‘quv qo‘llanmada barcha dtiy ta’lim muassasalarida birinchi blok «Pedagogika» fani dasturi doirasida yozilgan. Shuningdek. «Pedagogika» kursining «Yosh avlod tarbiyasining maqsad va vazifalari», «Ta’lim qonuniyatlari va qoidalari», «Tarbiya qoidalari», «Axloqiy tarbiya», «Iqtisodiy tarbiya», «Estetik tarbiya», «Talabalami oil^ga tayyorlash» kabi mavzularning mohiyatini ochib berishda foydalanishi mumkin.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar