IQTISODIYОТ NAZARIYASI

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   50   34
Z.T. GAIBNAZAROVA, SH.A. ISAMUXAMETOV Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи 2020
Darslikda hozirgi davrda iqtisodiyotni rivojlantirish bilan bog‘liq nazariy qamshlar va qonunlar5 Birinchi Preziderrtimiz I.A.Karimovning va 0 ‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevnmg iqtisodiyotni rivojiantirish bo‘yicha ma’ruzalarida berilgan tavsiyalar, qabul qiiingan qonunlar, qarorlar va statistik ma’luraotlar keltirilgan.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar