EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   78   36
R.X. Alimov, A.A. Almuradov, S.O. Xomidov IQTISODIYOT 2019
Mazkur o'quv qo'llanma ekonometrik modeliashtirish usullari va zamonaviy masalalari, ekonometrik modeiiar, ko'p omilli chiziqli model, dinamik qatorlaming ekonometrik modellari, regression tahlilning umumlashtirilgan sxemalari, adaptiv ko'p omilli modeliashtirish, barqaror iqtisodiy o'sishni ekonometrik tadqiq etish, regression tenglamalaming rekursiv va tuzilmaviy tizimlari hamda adaptiv -imitatsion ekonometrik modeiiar kabi mavzulami o'z ichiga qamrab oladi.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar