МУТАХАССИСЛИККА КИРИШ

(0 Foydalanuvchilarning sharhlari)   108   47
С.А. САЛИХОВ TDIU 2015
Укув кулланмада бозор иктисодиёти шароитида “Мутахассисликка кириш ” (Хизматлар сощси (товарлар экспертизаси хизматларини ташкил этиш) фанининг Узбекистан Республикасини “Таълим тугрисида” ги ва “Кадрлар тайёрлаш миллий дастури” Конун талаблари асосида ва мутахассисликнинг максади, мохияти, мазмуни ва Хукумат карорлари вазифалари хамда кенг истеъмолдаги озик-овкат ва ноозик-овкат товарларини экспертизаси тугрисидаги маълумотлар берилган. Мазкур укув кулланма Олий укув юртларининг бакалавр таълим йуналиши талабалари ва ушбу соха буйича барча кизикувчилар учун мулжалланган.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar yo'q.

0
0 dan (0 Foydalanuvchilarning sharhlari )

Sharh qo'shing

Kitobni 5 ball uchun baholang *

Tegishli elektron kitoblar